2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2020 defter tasdik ücretleri
2020 defter tasdik ücretleri açıklandı. Her yıl Aralık ayında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Mükellef arasında Defter Tasdik Ücreti konusu ile ilgili anlaşmazlık yaşanmaktadır. Güven öncelikli iş anlayışımızla biz bu karmaşaya son veriyoruz. Şeffaf çalışma prensibimiz kapsamında hareket ederek mükellefimize nereye ne kadar harcadığını ayrıntılı açıklıyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi defter tasdik ücretlerinde talep ettiğimiz ücret en hakkaniyetli ve piyasa şartlarında İdeal olandır. Talep ettiğimiz ücretleri açıklamalarıyla müşterilerimize sunuyoruz ve müşterimizi piyasa araştırma konusu ile ilgili serbest bırakıyoruz. Sadece defter tasdik ücretlerinde değil bütün hizmetlerimizde güven önceliğimizdir.
 
2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Şirketlerin ve Gerçek Kişilerin tutacakları defterler açıkça belirtilmiştir.
 
BUNA GÖRE DEFTERLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
1-) ANONİM ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:
 
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Pay Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
2-) LİMİTED ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:
 
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Pay Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
3-) KOLLEKTİF ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:
 
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
4-) KOOPERATİF DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın müştereken yayınladığı 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, VUK’nu ve söz konusu tebliğ hükümlerini göz önüne almalıdırlar (Tebliğ md.2).
 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları 1163 sayılı Kanun’un 89.maddesi gereği menfaatilan muhasebe yönetmeliği, VUK’nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.
 
 
4.1. KANUNİ DEFTERLER:
 
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Pay Defteri (1163/16, TTK 64/4)
4.2. DİĞER KANUNİ DEFTERLER
 
İmalat Defteri (Kooperatif, sınai bir işletme kurmuşsa, imalat defteri tutar. Ancak, 01.01.1996 tarihinden itibaren muhasebeyi 7/A opsiyonune göre tutanlar için imalat defteri kaldırıldı, VUKGT 246)
Çiftci işletme defteri (Kooperatif çünküi işletme kurmuşsa)
4.3. YARDIMCI DEFTERLER
 
Stok Giriş – Çıkış Defteri
Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri
Kıymetli Evrak Defteri
Teftiş Defteri
Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri
5-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER:
 
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
6-) SERBEST MESLEK ERBABI:
 
Defter Beyan Sistemi kullanacaklar.
 
7-) İŞLETME DEFTERİ
 
İşletme defteri tasdik ettirecekler.
 
8 -) KAPANIŞ TASDİKLERİ
 
Kapanış tasdikleri takip eden yılın 30 Haçünkün tarihine kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki ise takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar notere yaptırılacaktır. (TTK.Md.64/3).

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım