BORDRO HİZMETLERİMİZ

  • Bordro hazırlama hizmetleri 
  • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi 
  • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi 

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım