Denetim Hizmetlerimiz

  • İç Denetim ve Yapılanma Analizi
  • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
  • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
  • İç kontrol sistem incelemeleri
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri
  • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile
  • Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü
  • Var olan muhasebe departmanımızın muhasebe kayıtlarının kontrolü
                                                

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım