Genel Hizmetlerimiz

  • Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yasal defterlerini tutmak
  • V.U.K. Mükerrer 227 Maddesine istinaden beyannameleri tanzim etmek
  • Mali konularda danışmanlık yapmak
  • S.G.K. İşlemlerini yapmak
  • Ofisimizde veya müşterinin kendi adresinde muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak Müşterinin kendi adresinde muhasebe programını kurmak, tam veya yarı zamanlı çalışacak personel yerleştirmek ve denetimimiz ve kontrolümüz doğrultusunda muhasebe işlerini yürütmek
  • Müşterilerimizi her ay ziyaret etmek, faaliyetleri konusundaki gelişmeleri bildirmek, kanunların tanımış olduğu teşvikler ve istisnalardan faydalandırmak, aylık olarak finansal tablolar ve raporlar sunmak, geçmiş dönemlerle karşılaştırmak ve değerlendirmek

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım