Kimler Kdv İadesi Alabilir?

KDV İadesi, devletin vergiye tabi olan mükelleflere sunmuş olduğu bir istisna veya teşvik diyebiliriz. Tabi her vergiye tabi mükellef bu istisnadan yararlanabiliyor mu ? KDV iadesinden yararlanan mükellefler Maliye Bakanlığınca 1984 yılında uygulamaya başlanan KDV kanununa istinaden ortaya çıkan KDV Genel uygulama tebliğinde belirtilmiştir. Peki kimler KDV iadesinden yararlanır?

 1) Tam İstisnalardan Kaynaklanan İade Talepleri

- Mal İhracından Kaynaklanan İade Talepleri

- Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

- Hizmet İhracı

- Roaming Hizmetleri

- Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

- Yolcu Beraberi Eşya Uygulaması

- Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

- Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisnalar

- İhraç Kaydı Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması

- Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

- Deniz, Hava, Demiryolu Araçları Teslimi

- Deniz, Hava, Demiryolu Araçlarının Tadil, Onarım ve Bakımı

- Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma  Araçlarının İmal ve İnşasına İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler

- Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

- Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna

- Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimi

- Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

 

2) Tevkifatlı İşlemlerden Kaynaklanan İade Talepler

- Yapı Denetim Hizmetleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mimarlık, Mühendislik ve Etüt-Proje Hizmetleri

- Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

- Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

- Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

- İşgücü Temin Hizmetleri

- Yapı Denetim Hizmetleri

- Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

- Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

- Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

- Servis Taşımacılığı Hizmeti

- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilen Diğer Hizmetler

- Külçe Metal Teslimleri

- Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

- Hurda ve Atık Teslimi

- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

KDV İadesi Ne Zaman Talep Edilir?

KDV iadesi hakkına dair vergiyi doğuran olayın mevcut olduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi yönünde yasa değişikliği yapılmış ve 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe göre, 01.01.2019 tarihinden sonra oluşan işlemler için, tam istisnadan kaynaklanacak KDV iade alacakları, bu istisna durumunun gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşı itibarıyla iki yıl süresince iade talep dilekçesi verilerek gerekli kişi ya da kurumlarca talep edilmelidir. Söz konusu süre içinde KDV iade talebi gerçekleştirilmezse zaman aşımı söz konusu olur.

KDV İade Talebi İnternetten Yapılabilir mi?

KDV iade talebini internet üzerinden yapmayı tercih etmeniz halinde İnternet Vergi Dairesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile girişi sağlamanız mümkün. Sisteme girişi sağladığınızda yapabileceğiniz işlem seçenekleri arasında KDV iade talebi listelerini gönderme işlemi de bulunur. 2010 yılından beri iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklı KDV iade taleplerini Katma Değer Vergisi mükellefleri elektronik ortam üzerinden sağlayabilir.

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım